Welkom

Welkom op de website van de Raad voor de Wadden

Een van de meest bijzondere natuurgebieden van Nederland is het Waddengebied. Een gebied dat zowel nationaal als internationaal een speciale status heeft. Nationaal omdat dit ons grootste aaneengesloten natuurgebied is. Internationaal vormt het één van de belangrijkste wetlands, met een rijke diversiteit aan planten en dieren. De voortdurende wisselwerking tussen natuur en mens maakt het gebied echter kwetsbaar.

De Raad voor de Wadden is een onafhankelijke adviesraad. De Raad adviseert de regering over het Waddengebied, vanuit een ondubbelzinnig perspectief: het unieke karakter van het Waddengebied moet bewaard en gespaard worden.

Deze website informeert u over de werkwijze van de Raad en de adviezen die de Raad uitbrengt.

De opheffing van de Raad voor de Wadden is een feit.

Nadat eerder de Tweede Kamer met de Intrekking Wet op de Raad voor de Wadden instemde, heeft de Eerste Kamer dit op 14 mei 2013 gedaan.

De website van de Raad voor de Wadden is tot 31 december 2013 te raadplegen. Naar verwachting zullen de adviezen en overige publicaties van de Raad voor de Wadden vanaf 1 januari 2014 te vinden zijn op de website van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur www.rli.nl.
Ook het mailadres, het postadres en het telefoonnummer van de Raad zullen deze zomer verdwijnen.

Zoekt
u contact met de Raad, dan kunt u dit het beste doen door te bellen met 06 52 59 57 05.

.

Geen nieuws in deze lijst:

Recente adviezen/rapporten

2011/02

Briefadvies 2011/04
Datum: december 2011
De Wadden in internationaal perspectief

Download pdf (844 Kb)

Advies 2011/03
Datum: december 2011
Advies 'Regio aan het roer'

Download pfd (2,4 Mb)

Postbus 392, 8901 BD  Leeuwarden, Zuidersingel 3, 8911 AV  Leeuwarden
T: 058 212 60 15, F: 058 212 01 58, E: info@raadvoordewadden.nl